Daimler rouwauto

Straver Mobility – Van der Lans & Busscher – ZDG

Per 1 april 2023 zullen Straver Mobility en Van der Lans & Busscher worden samengevoegd en verder gaan onder één leiding en één bestuur met ZDG als aandeelhouder. Jan Busscher zal de gezamenlijke onderneming gaan leiden waarbij Patrik Straver en Danny van Rosmalen zitting  nemen in het directieteam.

Anti corona spatscherm volgauto

Aanpassing dienstverlening vanwege sterke stijging coronabesmettingen

Naar aanleiding van de sterke toename van het aantal corona besmettingen wij genoodzaakt onze dienstverlening aan te passen. Maatregelen die nodig zijn om onze medewerkers te beschermen en continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Rouwauto's hal 2

Versoepeling corona maatregelen tav uitvaartvervoer

Het kabinet heeft op dinsdag 14 september in de persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen toegelicht. Door de vaccinaties neemt het aantal besmettingen met corona af en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt niet toe. Hierdoor is er vanaf 25 september weer meer mogelijk en kunnen we binnen onze dienstverlening ook de maatregelen versoepelen. Hieronder leest u onze coronamaatregelen per 25 september 2021. 

LATER...als ik dood ben

Straver Mobility staat in het tijdschrift LATER…als ik dood ben.

Na het grote succes van de eerste LATER… in 2017 waar we ook in stonden met een artikel over ons uitvaartvervoer, komt vandaag vrijdag 21 mei 2021 de tweede editie LATER… uit. 

Logo Funeral Assist Nederland

Uitvaartvervoerders starten franchiseformule Funeral Assist

‘Vertrouwd samenwerken’ is de overtuiging van de uitvaartvervoersbedrijven Straver Mobility, Correct Monnereau en Verstraaten Staatsievervoer. Gezamenlijk lanceren zij 15 maart Funeral Assist Nederland, een partnernetwerk van diepgewortelde (familie)bedrijven die zich in de markt bewezen hebben als sterke uitvaartvervoerders en aanbieders van facilitaire diensten.

Kerstgroet Straver Groep

Namens het gehele team van de Straver Groep wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 2021.

Officiële vlag uitvaartvervoer

Aanscherping coronamaatregelen

De tweede coronagolf is een feit. Steeds meer mensen raken besmet met het coronavirus. Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 29 september 2020 zijn daarom nieuwe maatregelen afgekondigd. Maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Rouwauto's hal 2

Alle corona maatregelen tav uitvaartvervoer op een rij

Om uitvoering te geven aan de coronamaatregelen vanuit de overheid tegen het coronavirus, hebben we ten aanzien van ons uitvaartvervoer een aantal extra aanpassingen doorgevoerd. Hieronder vindt u het aangescherpte overzicht met onze maatregelen per 22 juni 2020.

Blauwe rouwauto met bloemen voor een respectvol afscheid in corona tijd

Corona maatregelen Straver Mobility Uitvaartvervoer

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staan voorop en daarom houden we bij Straver Mobility Uitvaartvervoer de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM, GGD, Overheid en andere autoriteiten, en stemmen af met onze collega organisaties in de uitvaartbranche.

Coronavirus RIVM bij COVID-19 en overlijden

COVID-19 en overlijden (Bron; RIVM)

Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19, die op sterven ligt. Het is mogelijk dat een directe naaste ook COVID-19 heeft. In dat geval is overleg met het afdelingspersoneel of de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis nodig, zodat afscheid nemen gefaciliteerd kan worden, waardoor het risico op verdere verspreiding wordt geminimaliseerd.