Artikelen door Ingrid Winia

Straver Mobility – Van der Lans & Busscher – ZDG

Per 1 april 2023 zullen Straver Mobility en Van der Lans & Busscher worden samengevoegd en verder gaan onder één leiding en één bestuur met ZDG als aandeelhouder. Jan Busscher zal de gezamenlijke onderneming gaan leiden waarbij Patrik Straver en Danny van Rosmalen zitting  nemen in het directieteam.

Versoepeling corona maatregelen tav uitvaartvervoer

Het kabinet heeft op dinsdag 14 september in de persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen toegelicht. Door de vaccinaties neemt het aantal besmettingen met corona af en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt niet toe. Hierdoor is er vanaf 25 september weer meer mogelijk en kunnen we binnen onze dienstverlening ook de maatregelen versoepelen. Hieronder leest u onze coronamaatregelen per 25 september 2021. 

Uitvaartvervoerders starten franchiseformule Funeral Assist

‘Vertrouwd samenwerken’ is de overtuiging van de uitvaartvervoersbedrijven Straver Mobility, Correct Monnereau en Verstraaten Staatsievervoer. Gezamenlijk lanceren zij 15 maart Funeral Assist Nederland, een partnernetwerk van diepgewortelde (familie)bedrijven die zich in de markt bewezen hebben als sterke uitvaartvervoerders en aanbieders van facilitaire diensten.

Aanscherping coronamaatregelen

De tweede coronagolf is een feit. Steeds meer mensen raken besmet met het coronavirus. Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 29 september 2020 zijn daarom nieuwe maatregelen afgekondigd. Maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Corona maatregelen Straver Mobility Uitvaartvervoer

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staan voorop en daarom houden we bij Straver Mobility Uitvaartvervoer de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM, GGD, Overheid en andere autoriteiten, en stemmen af met onze collega organisaties in de uitvaartbranche.

COVID-19 en overlijden (Bron; RIVM)

Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19, die op sterven ligt. Het is mogelijk dat een directe naaste ook COVID-19 heeft. In dat geval is overleg met het afdelingspersoneel of de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis nodig, zodat afscheid nemen gefaciliteerd kan worden, waardoor het risico op verdere verspreiding wordt geminimaliseerd.