Logo Straver Mobility
Van der Lans & Busscher

Daimler rouwauto

1 + 1 = 3

Per 1 april zullen Van der Lans & Busscher B.V. en Straver Mobility B.V. verder gaan onder één directie.

Eind mei 2022 zijn er verkennende gesprekken gestart inzake een mogelijke samenvoeging van de activiteiten van Straver Mobility B.V. en Van der Lans & Busscher B.V.

Van der Lans & Busscher kent net als Straver Mobility een lange en indrukwekkende geschiedenis met de verhuur van kwalitatief gelegenheidsvervoer voor uitvaarten. Beide bedrijven beschikken over een breed assortiment aan Staatsievervoer. Al geruime tijd bestaat er een gezonde en intensieve samenwerking tussen de twee bedrijven, waardoor een samenvoeging een logische volgende stap lijkt.

Per 1 april zullen beide ondernemingen dan ook daadwerkelijk worden samengevoegd en verder gaan onder één leiding en één bestuur met ZDG als aandeelhouder. Jan Busscher zal de gezamenlijke onderneming gaan leiden waarbij Patrik Straver en Danny van Rosmalen zitting  nemen in het directieteam.

Jan Busscher, directeur Van der Lans & Busscher B.V.; ‘Deze samenwerking zal bijdragen aan efficiëntie, maar zal ook zeker het persoonlijke aspect behouden zoals een ieder van ons gewend is. Het samenbrengen van deze sterke merknamen is een geweldig uitgangspunt. Ikzelf zal mij 100% committeren aan deze samensmelting, waarbij ook de continuïteit naar de toekomst goed geregeld is voor ons hele team.’

Patrik Straver, directeur Straver Mobility; ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze samenvoeging een mooie stap naar de toekomst is. Na jaren van vergaande samenwerking tussen Van der Lans & Busscher en Straver Mobility zorgt deze samenvoeging met ZDG als aandeelhouder voor continuïteit. En continuïteit heeft naast kwaliteit bij ons altijd hoog in het vaandel  gestaan. Ik heb het volste vertrouwen in Jan Busscher voor de dagelijkse leiding. Daarnaast kijk ik uit naar mijn rol in ons 3-koppige directieteam om de mooie kansen die de samensmelting biedt op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, te kunnen uitrollen’.

Ook aandeelhouder ZDG is blij met deze ontwikkeling. ‘Door de samenvoeging van beide organisaties ontstaat de mogelijkheid om de doelstellingen rondom kwaliteit, duurzaamheid en medewerkerstevredenheid op een bestendige manier te behalen. De komende jaren zal er dan ook intensief geïnvesteerd worden om de nieuwe organisatie verder, duurzaam in de meest brede zin, te ontwikkelen. De continuïteit voor klanten en medewerkers blijft door deze ontwikkelingen gewaarborgd’. Aldus Danny van Rosmalen, algemeen directeur ZDG.